Administrator danych

Rekrutacja

Administratorem danych osobowych jest DECERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-675) ul. Wołoska 5.

Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie Decerto. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, na którą/które wyraziła Pan/Pani zgodę.

  • Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Decerto Sp. z o.o.

 

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest DECERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-675) ul. Wołoska 5.

Dane zbierane są dla potrzeb odpowiedzi na przesłane zapytanie, w szczególności celem przedstawienia oferty Decerto. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie Decerto. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym powyżej.

  • Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do nawiązania współpracy między reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem, a Decerto Sp. z o.o.