O firmie

decerto (łac.) - walczyć do końca

Działamy od 2006 roku jako dostawca zaawansowanych systemów informatycznych dla biznesu. Oferujemy usługi firmom z sektora ubezpieczeń, finansów oraz telekomunikacji, a także przedsiębiorstwom, których działalność operacyjna opiera się na posiadaniu dużej liczbie klientów i ilości danych.

Decerto Sp. z o.o. to polska firma informatyczna, specjalizująca się w budowie i wdrażaniu systemów dla biznesu. Na wysoką pozycję wśród dostawców IT składa się wieloletnie doświadczenie budowane od 2006 roku we współpracy z wiodącymi firmami na rynku finansowym i medialnym oraz wysoko wykwalifikowana kadra. Decerto posiada własne rozwiązania autorskie oraz buduje systemy realizujące indywidualne potrzeby klientów. Firma preferuje długą i stabilną współpracę opartą na spełnianiu oczekiwań, zaufaniu i odpowiedniej kulturze pracy.

Decerto jest firmą, która największy nacisk kładzie na odpowiednie kwalifikacje swoich pracowników oraz ich satysfakcję z pracy. Poprzez pracę z najlepszymi oraz pozytywną atmosferę stwarza warunki do kreatywnej pracy i osiągania sukcesów.

 

Reprezentowana przez pracowników kultura pracy to przede wszystkim nastawienie na cel, aktywne szukanie rozwiązań i elastyczne podejście do zagadnień. W tworzeniu oprogramowania dla biznesu bardzo istotne jest pojmowanie zagadnień i procesów biznesowych. Pracowników Decerto charakteryzuje skłonność do głębokiego zrozumienia zasad i biznesowych reguł działalności naszych klientów. Dzięki temu są w stanie nie tylko skuteczniej przeprowadzić analizę, trafnie wyczuwając potrzeby i rozpoznając oczekiwania, lecz także wytworzyć najlepsze funkcjonalnie oprogramowanie i posługiwać się właściwym językiem z osobami, które definiują i weryfikują wymagania biznesowe.

Nasz zespół liczy już ponad 120 osób. Stawiamy na przyjazną atmosferę, wzajemny szacunek i pomoc. Stanowimy grupę profesjonalnych inżynierów, praca to znacząca część naszego życia, dlatego dbamy o to, by w firmie wszyscy czuli się komfortowo.

 

Stawiamy na przyjazną atmosferę, wzajemny szacunek i pomoc

Chcemy być firmą, która kreuje technologiczne trendy w świecie biznesu oraz tworzy nowoczesne produkty i innowacyjne rozwiązania, które pozwolą naszym klientom dostosować się do zmieniającego się świata oraz zwiększać wartość swojego biznesu. Pragniemy, by Decerto stało się rozpoznawalną marką, która będzie kojarzyła się z takimi wartościami jak: wiarygodność, rzetelność i jakość. Zwiększamy potencjał niezbędny do realizacji największych przedsięwzięć informatycznych, ale sukces chcemy opierać na niekorporacyjnej kulturze pracy, gdzie każdy klient oraz pracownik odczuwa satysfakcję z wykonywanych zadań i zadowolenie ze współpracy.

Kształtując kadrę dajemy szansę młodym pracownikom inwestując w rozwój ich kompetencji oraz pozwalamy zdobywać niezbędne doświadczenie. Największą wartością firmy są doświadczeni pracownicy, o których Decerto dba ze szczególną należytością.

 

CHCEMY KREOWAĆ TECHNOLOGICZNE TRENDY W ŚWIECIE BIZNESU

Decerto jest spółką, która regularnie się rozwija, poszerzając zarówno portfolio swoich klientów, projektów i rozwiązań, ale także zwiększając liczbę pracowników. Nie byłoby to możliwe bez strategii, która jest konsekwentnie realizowana przez zarząd firmy. Na tą strategię składają się:

 

Szacunek dla naszych klientów

Zdajemy sobie sprawę, że korzyści obu stronom przynosi dopiero długoterminowa współpraca. Dlatego stawiamy na szczerość i uczciwość. Nie zmieniamy naszego nastawienia po podpisaniu umowy. Kontrakty podpisywane są często na rok lub dłużej, tymczasem biznes i zapotrzebowanie na rozwiązania zmienia się dużo częściej. Nie staramy się osiągnąć szybkich zysków wykorzystując nieporozumienia i przeoczenia klienta. Prowadząc działania sprzedażowe nie „malujemy trawy”, tylko otwarcie pokazujemy, czego można spodziewać się po naszych rozwiązaniach. Nasze rozwiązania nie niosą ze sobą żadnych kosztów ukrytych. Szczerze informujemy o wszystkich problemach, aby wspólnie zarządzić powstałymi ryzykami. W zamian, od naszych klientów oczekujemy również szczerej postawy oraz informowania nas o bieżącej sytuacji i przyszłych planach. Wspólne długookresowe planowanie zamawiającemu pozwala lepiej rozplanować koszty, a dostawcy wydajniej przygotować zasoby.

 

Szacunek dla naszych pracowników

Metodyki projektowe i technologie są bardzo ważne, ale o jakości rozwiązań decydują pracownicy. Zależy nam, by w Decerto pracowali najlepsi specjaliści, dlatego chcemy, aby pracowało się im komfortowo. Oprócz standardowych czynników motywujących, stawiamy na zaufanie i otwarte relacje z przełożonymi. Nie budujemy autorytetów wynikających tylko i włącznie ze struktury, słuchamy pracowników i potrafimy przyznawać się do błędów. Doświadczonym pracownikom zapewniamy komfort bezstresowej pracy, a młodym dajemy większą tolerancję na popełnianie błędów. Promujemy koleżeńskie postawy i pozytywną atmosferę. Pracownicy, którzy w projekcie czują się dobrze, odwdzięczają się sumienną pracą oraz nie odpuszczają w najtrudniejszych momentach.

 

Biznesowy know-how

Decerto realizuje rozwiązania dla biznesu, dlatego w naszych projektach bardzo ważna jest nie tylko wiedza techniczna, ale również biznesowa. Staramy się, by zarówno nasi analitycy, jak również programiści dążyli do rozumienia nie tylko procesów, ale również powodów biznesowych, dla których są realizowane. W ten sposób nie tylko skutecznej możemy projektować nasze rozwiązania, ale również na etapie developerskim wyłapywać sprzeczności i błędy w analizie.

 

Nie przenosimy pełnych rozwiązań

Wdrażamy analogiczne rozwiązania u wielu klientów, jednak nie stosujemy w stu procentach metody „kopiuj-wklej”. Posiadamy swoje patenty oraz gotowe moduły. Jednak dla każdego klienta od nowa projektujemy architekturę dostosowaną do jego środowiska i wymagań. Nie chcemy narzucać rozwiązania od innego klienta, które nie pasuje i nie jest optymalne. Dzięki temu jesteśmy w stanie udoskonalać nasze rozwiązania, nie wchodzić do klientów z długiem technologicznym i budować rozwiązania bardziej skalowalne.

 

Hyperon

Nasze rozwiązania opieramy o moduł konfiguracyjny Hyperon (dawniej MPP), który pozwala na bardzo elastyczne podejście do projektowania oraz na bardzo krótki time-to market wdrożonych rozwiązań. Developerzy oraz nasi klienci, którzy pracują z modułem Hyperon, najczęściej nie wyobrażają sobie kolejnych wdrożeń bez tego modułu.

 

SZACUNEK, KNOW-HOW, KONTEKSTOWOŚĆ - POZNAJ FILARY SUKCESU DECERTO

2018

Ostatnie dwa lata to okres bardzo intensywnego rozwoju firmy. Decerto pozyskuje duży kontrakt dla towarzystwa ubezpieczeniowego Warta i na potrzeby tego projektu znacznie zwiększa zatrudnienie w firmie. Każdy z modułów systemu był już budowany przez firmę, ale teraz wszystkie będą budowane na raz. Jest to duże wyzwanie organizacyjne, które kończy się bardzo udanym rolloutem systemu do sieci sprzedaży klienta.
Rozpoczyna się też współpraca z nowymi klientami z branży ubezpieczeniowej: Aegon, Concrodia, Cardiff w ten sposób firma gruntuje swoją pozycję dostawcy rozwiązań informatycznych na polskim rynku ubezpieczeniowym.
Dynamiczna sytuacja na rynku pracy wymaga utworzenia własnego działu HR, zajmującego się głównie rekrutacją oraz Employer Brandingiem.
Sukcesy na Polskim rynku pozwalają odważnie spojrzeć w przyszłość i nakreślić plany ekspansji międzynarodowej Decerto co staje się nowym celem strategicznym firmy, pamiętając jednak o lokalnym rynku i wartościach, którymi do tej pory kierowało się Decerto.

2016

Firma zatrudnia ponad 100 osób przeżywając intensywny rozwój związany z dużym zapotrzebowaniem na jej usługi. Decerto wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, efektem czego jest wygranie kolejnych przetargów na platformy sprzedażowe i systemy polisowe. Dalsze inwestycje doprowadzają do wydania najnowszej wersji modułu MPP pod zmienioną nazwą Hyperon, skierowanej do szerszej grupy odbiorców i przeznaczoną również na rynki zagraniczne. Pod koniec roku Decerto uroczyście celebruje 10-lecie firmy. Zarząd podsumowuje pierwszą dekadę i przedstawia wizję rozwoju na kolejną. Jednym z celów firmy jest szczególna dbałość o komfort i warunki pracy swoich pracowników.

2014

Decerto staje się spółką zauważalną na rynku i jednym z głównych dostawców rozwiązań dla ubezpieczeń. Zdobywając coraz szersze i jeszcze bardziej specjalistyczne kompetencje, firma jest w stanie oferować bardzo kompleksowe usługi nie tylko developerskie, ale również doradcze. Wobec braku odpowiedniego zapotrzebowania wśród klientów firma rezygnuje z inwestycji w aplikacje mobilne i skupia się na rozwiązaniach front-endowych oraz backoffice’owych. Decerto buduje platformy sprzedażowe dla Allianz oraz ING Życie (obecnie Nationale Nederlanden). Na bazie swoich doświadczeń Decerto buduje swoje drugie rozwiązanie autorskie - system MPP, który pozwala modelować produkty finansowe oraz parametryzować dowolne procesy biznesowe. Moduł ten szybko osiąga sukces, a zyski ze sprzedaży firma inwestuje w rozwój systemu.

2012

Decerto zatrudnia już około 70 pracowników i realizuje usługi dla ponad 10 klientów z branży ubezpieczeniowej, medialnej oraz gamblingowej. Dominującą częścią oferowanego portfela Decerto są teraz Portale Sprzedażowe, i inne narzędzia dla Agentów. Firma realizuje swój pierwszy kontrakt dla firmy Allianz. Powstaje pierwszy autorski system Decerto – Enterprise Campaign System – narzędzie do zarządzania procesami sprzedażowymi i leadami. Wobec wzrostu liczby pracowników dotychczasowe biuro staje się niewystarczające i potrzebna jest zmiana biura. Decerto buduje swoją pierwszą aplikacje mobilną, którą nieodpłatnie przekazuje firmie Generali. Aplikacja Generali Auto osiąga bardzo duży sukces komercyjny, stając się jedną z najczęściej pobieranych aplikacji na systemy operacyjne Android oraz IOS. Firma przenosi się kilkaset metrów dalej, na ulicę Wołoską 5. Zarząd inwestuje w jego oryginalny design, który zostaje dostrzeżony przez światowe magazyny architektoniczne.

2010

Decerto kontynuuje współpracę z Cyfrowym Polsatem oraz Generali. Oprócz intensywnego rozwoju systemu produktowego do życiowych ubezpieczeń grupowych, powstaje kompleksowy system produktowy do ubezpieczeń indywidualnych. Decerto buduje narzędzie do skutecznej i wydajnej migracji dużej ilości danych. Z uwagi na swoje coraz większe kompetencje ubezpieczeniowe nawiązuje współpracę i realizuje swój pierwszy projekt dla PZU oraz Aviva. W 2011 roku Decerto przenosi się do nowoczesnego biura przy ulicy Postępu 15 podnosząc swój standard oraz prestiż.

2008

Stan zatrudnienia osiąga około 40 osób, a firma rozwija się w obrębie swoich dotychczasowych klientów, znacząco rozszerzając zakres swoich usług i budując nowe rozwiązania, w tym kompleksowy system logistyczny do zarządzania dystrybucją dekoderów i kart telewizji cyfrowej. Firma nawiązuje współpracę z klientami korzystającymi z jej usług outsourcingowych. W biurze oprócz ciężkiej pracy panowała sympatyczna i miła atmosfera, którą pracownicy wspominają do dziś.

2006

Decerto zaczyna swoją działalność jako firma 6 osobowa, by w ciągu roku osiągnąć stan zatrudnienia około 20 osób. Filarem działalności firmy są zamówienia z Cyfrowego Polsatu oraz spółki ubezpieczeniowej Generali. Firma buduje i rozwija system do zarządzania wpłatomatami dla NCR Polska. Całość zysków firmy jest inwestowana w rozwój kompetencji oraz infrastruktury. W połowie 2007 roku firma zakupuje własne biuro przy al. Stanów Zjednoczonych 72.

 

Mocne strony

Doświadczony i zgrany zespół

Nasi pracownicy są wybrani na bazie starannie przygotowanego procesu rekrutacji, który promuje wiedzę, kreatywność i zaangażowanie. Kładziemy bardzo duży nacisk na dogłębne zrozumienie specyfiki biznesowej.

Elastyczne podejście

Rynek oprogramowania dla biznesu wymaga specjalnego podejścia do Klienta i jego potrzeb. Potrafimy się biegle poruszać w różnych metodykach pracy oraz dostostować do sposobu zarządzania i tworzenia dokumentacji Klienta.

Determinacja w dążeniu do celu

"Decerto" oznacza "walczyć do końca". Możemy pochwalić się, że do tej pory wszystkie nasze projekty zakończyły się sukcesem. Nasi klienci są zadowoleni ze współpracy, dlatego wracają do nas z kolejnym zleceniami.

Doświadczenie i wiedza

Jednym z czynników decydujących o powodzeniu projektów informatycznych jest znajomość zagadnień i założeń biznesowych przez informatyków. Rozumiemy to, dlatego w swoich projektach kładziemy bardzo duży nacisk na dogłębne zrozumienie specyfiki biznesowej.

Zarząd

Piotr Biedacha
Prezes Zarządu

Reprezentuje firmę, nadzoruje kluczowe projekty oraz koordynuje prace w obszarze sprzedaży

+ Więcej
Marcin Nowak
Członek Zarządu

Odpowiedzialny za rekrutację, ofertowanie oraz kluczowe projekty

+ Więcej
Janusz Januszkiewicz
Członek Zarządu

Dba o relacje z kluczowymi klientami oraz kieruje działaniami marketingowymi firmy

+ Więcej
Piotr Sikora
Członek Zarządu

Odpowiada za sektor telekomunikacyjny oraz nadzoruje sprawy finansowo-administracyjne

+ Więcej
Marcin Nagórka
Członek Zarządu

Odpowiedzialny za realizację kluczowych projektów oraz ocenę ich rentowności

+ Więcej
Aneta Gajek-Wiśniewska
Dyrektor Generalny

Rozwija nowe obszary biznesowe i odpowiada za relacje z klientami z sektora ubezpieczeń

+ Więcej