Poznaj naszą ofertę
dla biznesu

1. Analiza wymagań
Ustalenie listy funkcjonalności na podstawie potrzeb biznesowych
2. Estymacja kosztów
Przedstawienie harmonogramu prac i wycena poszczególnych etapów
3. Proof of concept
Demonstracja realnych możliwości systemu po wstępnej konfiguracji

Od 2006 budujemy aplikacje dedykowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Nasz przedstawiciel przeprowadzi darmowe konsultacje i wykona wstępną analizę zagadnienia lub diagnozę problemu. Zarówno w sytuacji, w której Klient posiada jasną wizję oraz wymagania, jak również wtedy, kiedy istnieje wyzwanie lub problem, który trzeba rozwiązać. Jesteśmy w stanie przeprowadzić warsztaty proof of concept, które przybliżą propozycję rozwiązania oraz zademonstrują zarys rozwiązania, które chcielibyśmy wdrożyć.

Rozpoczynając projekt staramy się być jak najbliżej przyszłych użytkowników rozwiązania oraz środowiska docelowego i wypracować wspólnie optymalną metodykę projektową. Jeśli jest to możliwe, chcemy budować aplikację będąc w biurze Klienta lub prowadząc cykliczne tam warsztaty. Staramy się wdrażać w życie zasadę otwartej kuchni. Zachęcamy naszych Klientów do śledzenia powstającego systemu i wtajemniczać go w arkana postępujących prac. Będąc na bieżąco dajemy sobie szansę szybkiej informacji zwrotnej i korekty rozwiązania na bardzo wczesnym etapie.

W każdym projekcie dostosowujemy się do środowiska oraz procesów korporacyjnych naszych Klientów. W zależności od ustaleń, jesteśmy w stanie przekazać gotowe rozwiązanie do testów prowadzonych przez pracowników Klienta i wspierać go lub samemu zorganizować pełny proces testowy.

Na każde nasze dedykowane rozwiązanie oferujemy usługę wsparcia. W zależności od ustalonych wspólnie warunków SLA jesteśmy w stanie wspierać wdrożone rozwiązanie w godzinach roboczych, w trybie 24/7 lub w każdym pośrednim. W szczególnym przypadku jesteśmy w stanie zapewnić zespół pracujący w siedzibie Klienta. W ramach każdego projektu oferujemy bezpłatny okres stabilizacji powdrożeniowej.

 

Budujemy aplikacje i systemy dopasowane do potrzeb klienta

 

1. Potrzeba
Analizujemy potrzeby Klienta oraz cele biznesowe i projektowe
2. Oferta
Przedstawiamy ofertę, model i zasady współpracy oraz kandydatów
3. Współpraca
Bierzemy na siebie odpowiedzialność za oferowanych konsultantów

Decerto specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania biznesowego. Budujemy portale oraz zaawansowane funkcjonalnie systemy backend w branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz mediach. Zatrudniamy oraz współpracujemy z ponad setką specjalistów. Stale się rozwijamy, dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom usługi najwyższej jakości.

W ramach outsourcingu oferujemy sprawdzonych programistów, testerów, analityków, kierowników projektu. Są to osoby będące pracownikami Decerto lub współpracujące z nami. Osoby te zostały wybrane w procesie starannej rekrutacji, podczas której dokładnie weryfikujemy ich umiejętności. Wielu z nich zostało sprawdzonych w naszych projektach. Znamy ich umiejętności, wiedzę i cechy charakteru. Zajmujemy się szkoleniem naszych pracowników zapewniając im odpowiedni warsztat, najlepsze warunki do rozwoju oraz najlepszych mentorów. Dzięki temu przedstawiamy kandydatury jedynie osób sprawdzonych.

Przykładowe profile kandydatów:

  • Programiści Java - od początkujących po doświadczonych team leaderów, a także architektów systemu,
  • Testerzy - specjaliści od testów automatycznych i manualnych, testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz tworzenia scenariuszy testowych,
  • Analitycy - konsultanci na styku biznesu i technologii, eksperci od analizy wymagań, określenia celów biznesowych oraz UX,
  • Kierownicy projektu - doświadczeni PM-owie, którzy doskonale znają różne metodyki projektowe (Scrum, XP, waterfall).

Nasi konsultanci biegle się poruszają w zagadnieniach backendowych (Spring, Hibernate), warstwy web (AngularJS, jQuery) oraz narzędzi i metodyk (GIT, Gerrit, Scrum, Agile).

 

Szukasz sprawdzonych oraz doświadczonych programistów Java?

 

1. Audyt potrzeb
Opiera się na analizie dokumentów oraz warszatach z Klientem
2. Porównanie rozwiązań
Porównanie zakresu, używanych technologii oraz kosztów
3. Studium wykonalności
Określenie harmonogramów, wyceny oraz ograniczeń technologicznych

Tworzenie oprogramowania rozpoczynamy od zdefiniowania business case: Dlaczego ma powstać dany system? Jakie cele biznesowe chcemy zrealizować? W jaki sposób zweryfikujemy, czy projekt okazał się sukcesem? Czy projekt jest opłacalny? Nasi analitycy podczas warsztatów razem z Klientem pomogą odpowiedzieć na te pytania. Usługa doradztwa biznesowego/IT opiera się na trzech filarach:

Audyt potrzeb – na podstawie warsztatów oraz analizy dokumentów ustalana jest lista funkcjonalności, która przekuje się na realizację zdefiniowanych celów biznesowych.

Porównanie rozwiązań – do tego samego celu można dojść różnymi drogami, które różnią się zakresem, wykorzystywanymi technologiami oraz kosztem.

Studium wykonalności – składa się z części biznesowej (biznes plan opisujący harmonogram i koszty) oraz technologicznej, identyfikującej przeciwskazania uwarunkowane w infrastrukturze IT Klienta (np. przestarzałe systemy IT o trudnej w migracji bazie danych).

Nasi analitycy biegle poruszają się zarówno w tematach związanych z technologią, jak i biznesem. Mają doświadczenie w tworzeniu rozbudowanych dokumentów analizy i specyfikacji technicznej, a także w prezentowaniu swoich wniosków w postaci prezentacji i rekomendacji np. dla Komitetów Sterujących czy Zarządów naszych Klientów.

Usługa consultingu jest niezależna od budowy aplikacji. Warto na etapie analizy zatrudnić specjalistów, którzy wdrożyli z powodzeniem wiele podobnych systemów. Połączenie wiedzy biznesowej oraz technicznej pomoże w określeniu niezbędnych funkcjonalności, adresujących realne potrzeby, specyfikę biznesu i infrastrukturę IT Klienta. W ramach doradztwa możemy także pomóc w przygotowaniu rekomendacji przy wyborze wykonawcy systemu.

 

Szukasz doradców z zakresu IT oraz procesów biznesowych?

 

1. Przypadki testowe
Ustalamy przebieg testów oraz dobieramy kryteria akceptacji
2. Prowadzenie testów
Część testów jest automatyzowana, a część przeprowadzana ręcznie
3. Raport z testów
Wszystkie błędy są dokumentowane w systemie wskazanym przez Klienta

Skomplikowane systemy IT tworzone przez zespoły liczące nierzadko kilkudziesięciu programistów opierają się na znaczącej liczbie zależności. Nie sposób przewidzieć każdego scenariusza granicznego, a błędy pojawiają się często w zaskakujących miejscach.

Zadaniem profesjonalnych testerów jest zapewnienie najwyższej jakości oprogramowania poprzez wychwycenie większości nieprawidłowości w rozwiązaniach IT. Bardzo ważne jest przy tym doświadczenie i intuicja dzięki którym możemy przetestować te obszary, w których często popełniane są najpoważniejsze błędy. Niektórym wykonawcom nie jest na rękę przyznać się do własnych błędów, dlatego usługę testowania warto zlecić innej firmie.

Testy rozpoczynają się od ustalania przypadków testowych. Jeśli scenariusze testowe nie są częścią analizy, wówczas przystępujemy do ich tworzenia, a także do ustalenia z Klientem, jak mają przebiegać testy, jakie dobieramy kryteria akceptacji, a także kto będzie odpowiedzialny za środowisko testowe.

Część testów automatyzujemy, a część przeprowadzamy ręcznie. Ponadto możemy podzielić na testy funkcjonalne (weryfikujące czy system realizuje wszystkie założone funkcjonalności) i niefunkcjonalne (np. testy wydajności, przeciążające). Każdy przypadek testowy dodatkowo uwzględnia takie wymiary jak różne urządzenia i ich konfiguracja (np. wersja przeglądarki, system operacyjny, czy rozdzielczość ekranu w przypadku RWD).

Wszystkie błędy są dokumentowane w systemie preferowanym przez Klienta (np. JIRA, Mantis, Redmine). Całość prac nad quality assurance jest dodatkowo cyklicznie raportowana i kończy się raportem końcowym. W trakcie testów istotna jest ścisła współpraca z przedstawicielami użytkownika oraz z dostawcą / dostawcami oprogramowania, bo celem nadrzędnym jest dla nas osiągnięcie jak najwyższej jakości finalnego systemu.

 

Twoja aplikacja
wymaga gruntownego przetestowania?

 

1. Analiza danych
Określamy strukturę danych oraz ustalenia dot. poprawy ich jakości
2. Transmisja danych
Stawiamy nacisk, by migracja miała jak najmniejszy wpływ na serwery
3. Weryfikacja poprawności
Dane w nowej bazie poddawane są testom jakościowym i ilościowym

Wprowadzanie nowych systemów to często świetna okazja do uporządkowania obecnej infrastruktury. Systemy, które zostały napisane w starych technologiach, niejednokrotnie uniemożliwiają łatwe utrzymanie, a często wręcz blokują dodawanie nowych funkcjonalności. Ponadto takie systemy mogą mieć problemy z komunikacją lub integracją z innymi systemami, co może skutkować w nieprzesyłaniu danych lub długim okresie oczekiwania na wykonanie zapytania.

Decerto oferuję usługę migracji danych do nowego systemu. Nie tylko zapewniamy zachowanie obecnych danych, lecz możemy również poprawić ich jakość (np. eliminując duplikaty). Wówczas migracja danych nie jest traktowana jedynie jako warunek konieczny dla działania nowego systemu, lecz również jako wartość sama w sobie. Dzięki szybko i sprawnie przeprowadzanej migracji, stare systemy wcześniej przestaną być używane, co przekuwa się na realne korzyści biznesowe.

Proces migracji rozpoczyna się od analizy danych, ich struktury oraz ustaleń biznesowych związanych z poprawą jakości danych. Harmonogram zmian uwzględnia prace nad nowym system. Etap analizy wieńczy mapowanie end-to-end do nowego systemu.

Następnym krokiem jest transmisja danych. Stary system nie jest wygaszany od razu. Podczas okresu przejściowego oba systemy funkcjonują równolegle. Stawiamy duży nacisk, by migracja danych miała jak najmniejszy wpływ na serwery i opierała się przede wszystkim na pamięci masowej.

Finalizacja migracji polega na weryfikacji poprawności danych. Dane w nowej bazie poddawane są rozległym testom jakościowym i ilościowym, które zapewniają, że migracja kończy się pełnym sukcesem.

 

Wymieniając stare systemy łatwo zbagatelizować migrację danych

 

1. Research
Analizujemy potrzeby Klienta, użytkownika oraz konkurencję
2. Projektowanie
Stawiamy na interaktywne makiety i kolaborację z Klientem
3. Optymalizacja
Po wdrożeniu badamy satysfakcję i prowadzimy testy A/B

User experience, UX (ang. doświadczenie użytkownika) to całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z wytworzonego oprogramowania. Zdajemy sobie sprawę, że im użytkownik jest bardziej zadowolony, tym chętniej wydaje pieniądze. Prace nad UX zawsze przebiegają przy ścisłej współpracy z Klientem. Filozofia UX Decerto opiera się na trzech filarach opisanych poniżej.

W pierwszej fazie stawiamy na badania (research). Prowadzimy warsztaty z Klientem, by jak najlepiej zrozumieć cele biznesowe oraz procesy, które znajdą odzwierciedlenie w tworzonym systemie. Posiłkujemy się także danymi statystycznymi np. z analityki internetowej lub ankiet. Pragniemy także bliżej poznać przyszłych użytkowników, z którymi się spotykamy, by omówić ich potrzeby i wąskie gardła z ich perspektywy. Badania powinny się zakończyć wypracowaną listą funkcjonalności oraz KPI.

Kolejnym etapem jest projektowanie. Rozpoczynamy od interaktywnym makiet, które symulują konkretne procesy. Ściśle współpracujemy z Klientem, a makiety poddawane są iteracyjnym zmianom. Poszczególne prototypy badamy z użytkownikami. Po akceptacji makiet szlifujemy elementy graficzne, takie jak kolorystyka, typografia, zdjęcia czy ikony. Dzięki dokładnym makietom zmiany graficzne rzadko mają wpływ na zmianę procesów lub architektury informacji. Nasi projektanci znają się również na HTML i CSS, dzięki czemu nasze projekty są zgodne z wybranymi technologiami.

Nasze usługi nie muszą się skończyć wraz z wdrożeniem, dlatego oferujemy również możliwość optymalizacji konwersji. Najpierw szukamy elementów do poprawy na podstawie informacji z ankiet oraz analityce internetowej, na bazie których stawiamy hipotezy weryfikowane dzięki testom A/B.

 

Wzrost satysfakcji użytkownika koreluje ze wzrostem sprzedaży

 

Zapytaj o ofertę

Nasz zespół przeanalizuje Twoje zapytanie i odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Skontaktuj się