Allianz Arena

2015 (9 miesięcy)

Wyzwanie

Budowa systemu sprzedażowego, który będzie pozwalał bardzo szybko zmieniać zarówno taryfę, jak i konstrukcję produktu. Będzie posiadał szereg walidacji, które do tej pory były prowadzone ręcznie przez backoffice w procesie kontroli posprzedażowej agentów – w szczególności kontrola poprawności udzielania zniżek. Wyeliminuje konieczność prowadzenia operacji przy pomocy „papieru” szczególnie dla polis życiowych.

Rozwiązanie

Projekt przebiegał w dwóch fazach. W pierwszej w wyniku analizy wstępnej powstał backlog projektu, podstawowe założenia architektoniczne a także oszacowanie kosztowe.

W kolejnej fazie równolegle ruszyła analiza szczegółowa a także prace developerskie. Prace analityczne wyprzedzały zawsze development o co najmniej jeden sprint tak, aby zespół 18 programistów i 4 testerów miał gotowe założenia do implementacji. Taki tryb pracy wymagał ogromnej dyscypliny zarówno od strony podejmowania decyzji przez Klienta jak i od analityków Decerto przy weryfikacji kompletności zebranych wymagań i ich spójności z pozostałymi elementami systemu.

18

Demo aplikacji

Prezentacja wyników, co 2 tygodnie

24

Osoby w zespole

18 deweloperów, 4 testerów, 2 analityków

10000

Tysiące iteracji

Szybka reakcja na zmiany w metodyce Agile

Ponieważ projekt obficie czerpał z metodyki scrum co dwa tygodnie odbywały się dema przedstawiające wyniki prac szerokiemu audytorium. Dzięki temu klient często weryfikował postępy prac a także jak wymagania funkcjonalne przekuwane są na realny system.

W ostatnim etapie stworzony został jeden duży zespół złożony z analityków, programistów, testerów zarówno od strony Klienta, jak i Decerto w celu przeprowadzenie finalnej parametryzacji systemu a następnie jego testów.

Sukces

W 9 miesięcy stworzono system, który:

  • pozwala sprzedawać i wznawiać polisy majątkowe,
  • pozwala sprzedawać polisy życiowe,
  • pozwala w znaczny sposób konfigurować produkty dzięki systemowi Hyperon,
  • dzięki szeregowi podpowiedzi automatycznych pozwala szybko sprzedać polisę,
  • automatycznie nadaje i weryfikuje nadawane przez agenta zniżki,
  • eliminuje konieczność dostarczania papierowych wniosków.