Allianz CZAK

2012

Wyzwanie

Budowa systemu pozwalającego klientowi na zarządzanie przebiegiem kampanii marketingowych oraz dystrybucji zadań w kontekście udostępnionych leadów w celu realizacji kampanii przez pośredników ubezpieczeniowych.

System powinien być elastyczny, aby umożliwiać użytkownikom biznesowym (bez potrzeby angażowania IT) definiowanie dowolnych nowych akcji marketingowych poprzez:

 • samodzielne konfigurowanie procesu obsługi,
 • tworzenie dedykowanych formularzy dla agentów,
 • prezentowanie informacji i zadań dla poszczególnego odbiorcy.

Rozwiązanie

Realizacja projektu odbywała się we współpracy kilku zespołów pracujących równolegle nad budową lub modyfikacją następujących modułów:

 • Backend

  zawierający wyczyszczone i zdeduplikowane dane klientów, umów i agentów

 • Frontend #1

  prezentujący zagregowane dane na temat klienta w tzw. widoku 360

 • Frontend #2

  do generowania kampanii lokalnych w agencji i obsługujący ich przebieg

Realizacja systemu rozpoczęła się od analizy, w którą zaangażowany był specjalista UX odpowiedzialny za przygotowanie makiet ekranów systemu w tzw. wersji „klikalnej”. Dzięki temu, już na etapie zaprojektowanych makiet, była możliwa organizacja kilku warsztatów z przedstawicielami użytkowników końcowych systemu czyli agentów, którzy zostali dobrani w taki sposób aby reprezentować jak największy przekrój sieci sprzedaży (różne grupy wiekowe, miejscowości, rodzaje sprzedawanych produktów itp.). Warsztaty miały na celu zwizualizowanie systemu użytkownikom oraz przedstawienie symulacji działania systemu na makietach a także przeprowadzenie badań użyteczności w celu dostosowania optymalnego układu danych na ekranie oraz przebiegu procesów w systemie do oczekiwań jego odbiorców.

Po uzgodnieniu makiet i zakończeniu analizy, rozpoczął się etap realizacji, w czasie którego nie zaniechano współpracy z odbiorcami. Jak tylko system został zasilony pierwszymi danymi, odbyło się wiele prezentacji (demo) dla użytkowników oraz wybranych agencji. Najważniejsze wnioski z tych spotkań znalazły odzwierciedlenie w systemie. Co ważne, dzięki nakładom pracy włożonym w przygotowanie makiet, uwagi zgłaszane na etapie wytwórczym nie miały wpływu na architekturę ekranów, a jedynie dotyczyły samego wyglądu i układu danych na ekranie.

Sukces

Ostatecznie w ciągu niespełna roku przy wykorzystaniu 10- osobowego zespołu powstał system pozwalający na dostęp do danych klienta oraz konfigurację dowolnych kampanii prowadzonych w całej sieci sprzedaży (cross-sell, up-sell, kampanie informacyjne, windykacyjne itp.). Najważniejsza jest elastyczność wdrożonego rozwiązania pozwalająca na to, że konfiguracja kampanii może być realizowana przez użytkowników biznesowych bez potrzeby angażowania IT czy zewnętrznego dostawcy. Pozwala to na szybsze wystartowanie nowej kampanii oraz mniejszy koszt niezbędny na jej uruchomienie.

Tak wdrożone rozwiązanie wykorzystywane jest przez klienta od momentu uruchomienia i ma za sobą przeprowadzenie wielu setek kampanii, a liczba wykonanych transakcji sięga monad kilkaset milionów.