Cyfrowy Polsat CSLM

2010 - 2011 (20 miesięcy)

Wyzwanie

Budowa kompleksowego systemu logistyczno-magazynowego obsługującego wszystkie procesy logistyczne w tym: zakupy, magazynowanie, kompletacja, realizacja zamówień dla klientów indywidualnych, zatowarowanie całej sieci dystrybucyjnej, fakturowanie, rozliczenie inwentaryzacji, obsługa zwrotów itd. Celem projektu była pełna automatyzacja integracji z systemami m.in. billingowymi, obsługi nadawania sygnału, systemami kurierów, systemem FK, systemem serwisowym itd. System powinien obsługiwać i przechowywać pełną historię każdego sprzętu sprzedawanego i udostępnianego klientowi (w tym dekodery, karty, routery LTE, moduły CAM, inne) od momentu zakupu od producenta do momentu sprzedaży lub likwidacji.

Rozwiązanie

Budowa systemu była bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ jego wdrożenie wymagało zmian w wielu istniejących systemach klienta oraz było połączone z równoległym wdrożeniem nowego systemu FK. System musiał zostać zaprojektowany tak, by obsługiwać kilkudziesięciomilionowe stany magazynowe oraz ogromną siatkę magazynów własnych i zewnętrznych, rozsianą po całym kraju. Przy czym dla tych dużych wolumenów system musiał działać stabilnie i wydajnie, ponieważ właściwe zatowarowanie sieci dystrybucyjnej ma bezpośredni wpływ na sprzedaż. Szczególnie odczuwalne jest to w okresach, w których - ze względu na sezonowość - sprzedaż jest najwyższa albo gdy wprowadzany jest zupełnie nowy produkt powiązany z jego promocją w mediach i niezbędne jest zapewnienie odpowiednich stanów w sieci dystrybucyjnej.

System został zrealizowany przez ponad 15 osobowy zespół Decerto. Członkowie zespołu byli odpowiedzialni za analizę, zaprojektowanie od podstaw oraz wytworzenie i wdrożenie całego systemu. Utrudnienie polegało na tym, że równolegle do prac zespołu toczyły się dwa projekty: wdrożenia systemu FK oraz systemu zarządzania serwisem. Ponadto wdrożenie systemu było związane z licznymi zmianami w core’owych systemach klienta oraz – jak to zwykle bywa w tak dużym projekcie - reorganizacją procesów wewnętrznych oraz wyłączaniem wielu niezależnych aplikacji, zastępowanych przez nowo wdrażane rozwiązanie.

15

zespół Decerto

 

20

Miesięcy na oba etapy

 

200

Osób w projekcie

 

Projekt został podzielony na 2 etapy:

  • Etap I: dostarczenie wersji 1.0 zawierającej kluczowe procesy logistyczne
  • Etap II: dostarczenie wersji 1.1 uzupełniającej o pozostałe procesy logistyczne

Całość wdrożenia (oba etapy) wszystkich systemów zajęła niecałe 20 miesięcy. W projekt łącznie zaangażowanych było prawie 200 osób ze strony wszystkich dostawców wdrażanych trzech systemów, IT klienta oraz przedstawicieli biznesu klienta (logistyka, dział FK, sprzedaż, serwis, inni).

Sukces

W niecałe 20 miesięcy powstał kompleksowy system logistyczno-magazynowy posiadający automatyczne integracje z wieloma systemami klienta, obsługujący wszystkie procesy logistyczne w tym:

  • zakupy
  • magazynowanie
  • kompletacja i realizacja zamówień dla klientów indywidualnych
  • zatowarowanie sieci dystrybucyjnej
  • fakturowanie
  • rozliczenie inwentaryzacji
  • obsługa zwrotów

System działa od maja 2010 i jest od tamtej pory stale rozwijany i utrzymywany przez Decerto. Przez ten czas system nie miał żadnej poważnej awarii, skala jego użycia stale wzrastała wraz z wprowadzaniem nowych produktów do oferty Cyfrowego Polsatu, a liczba przetworzonych transakcji sięga już niemalże astronomicznych wartości.

Na szczególną uwagę zasługuje oddzielny moduł systemu odpowiedzialny za inwentaryzację, który pozwala na zamknięcie całego spisu z natury (wielu tysięcy magazynów na terenie całego kraju) w ciągu nawet 2 dób (praca zmianowa 24h) z możliwością częściowego uruchomiania procesów logistycznych (głównie sprzedaż i zatowarowanie) na spisanych magazynach. W oparciu o spis z natury system wspiera proces uzgadniania stanów, generuje automatycznie odpowiednie noty oraz księguje do systemu FK.

Kluczowym aspektem w tym projekcie jest uzyskanie bardzo wysokiego poziomu optymalizacji procesów logistycznych, w których pracownicy korzystają praktycznie z samego skanera kodów kreskowych, a system podpowiada jaki sprzęt i w jakiej kolejności skanować, pilnuje poprawności i wyświetla operatorowi aktualną statystykę. Taka maksymalizacja efektywności pracy i automatyzacja integracji z bardzo dużą ilością systemów możliwa była dzięki budowie rozwiązania od podstaw i dopasowania systemu do stosowanych praktyk a nie odwrotnie (jak ma to miejsce w przypadku wielu rozwiązań pudełkowych). Zastosowane powyżej podejście przy skali działania naszego klienta zdecydowanie okazało się opłacalne.