Generali Life

2010 - teraz

Wyzwanie

Budowa kompleksowego systemu policy administration do ubezpieczeń indywidualnych wspierających wszystkie produkty życiowe Generali. Ograniczony budżet, krótki czas projektu.

Rozwiązanie

W trakcie czternastu miesięcy zespół składający się z dziesięciu developerów, dwóch analityków, testera i kierownika projektu zbudował od podstaw pełno-funkcjonalny system produktowy. W trakcie całego procesu budowy systemu pracowaliśmy w biurze Generali, będąc bardzo blisko przyszłych użytkowników.

Proces analizy przebiegał równolegle z developmentem, co pozwoliło znacząco skrócić czas projektu. Odbiorcy systemu na bieżąco śledzili postępy prac i w trybie natychmiastowym weryfikowali zbudowane przez nas moduły. W efekcie wielokrotnie musieliśmy modyfikować kod aplikacji, a nawet założenia. Ale dzięki temu byliśmy w stanie oddać do użytku system, który w najwyższym stopniu spełniał oczekiwania użytkowników.

14

Osób w zespole

10 deweloperów, 2 analityków, tester i PM

3920

Roboczodni

Przepracowany czas w ciągu 14 miesięcy

10000

Tysiące iteracji

Szybka reakcja na zmiany w metodyce Agile

Budując rozwiązanie wykorzystaliśmy nasze doświadczenia z projektów budowy podobnych rozwiązań oraz z kilkuletniego okresu utrzymywania podobnych systemów. Dzięki temu udoskonaliliśmy wszystkie mechanizmy i zaprojektowaliśmy jeszcze lepsze rozwiązanie.

System powstał w oparciu o silnik parametryczno-produktowy (autorskie rozwiązanie Decerto, na bazie którego powstał w przyszłości system Hyperon), co pozwoliło na uzyskanie bardzo krótkiego współczynnika: time-to-market.

W ramach projektu wykonaliśmy migrację wszystkich danych z dwóch systemów pierwotnych: dane polisowe, dane klientów, transakcje, historia zmian, dane księgowe i inne. Blisko 800 milionów rekordów. Całość migracji była ćwiczona i powtarzana kilkadziesiąt razy. Proces migracji opierał się na module Migrator (autorskie rozwiązanie Decerto), który zapewnia 100% jakość migracji.

 • Hyperon

  Hyperon to silnik tworzenia reguł biznesowych oraz zarządzania logiką biznesową

 • Migrator

  System zapewniający 100% jakości migracji, nawet dla wielomilionowych baz danych

 • Zarządzanie polisami

  System polisowy dla produktów życiowych (indywidualnych i grupowych)

W celu dotrzymania założonego terminu stworzyliśmy backlog funkcjonalny, gdzie wspólnie z pracownikami Generali odłożyliśmy kilkanaście funkcjonalności, które nie zmieściły się w głównym wydaniu, a zostały zaimplementowane w wersji 1.1, która została wdrożona trzy miesiące później.

Po wdrożeniu systemu utrzymywaliśmy i serwisowaliśmy system przez dwa lata, a w kolejnych latach pomagamy utrzymywać i rozwijać go pracownikom Generali.

Sukces

W czasie czternastu miesięcy powstał system, który:

 • obsługuje wszystkie produkty życiowe oraz bancassurance Generali,
 • posiada zakres funkcjonalny spełniający w całości wymagania użytkowników,
 • jest szybki i wydajny,
 • posiada lekką i skalowalną architekturę,
 • rozszerzenia funkcjonalne nie powodują komplikacji architektury,
 • pozwolił na uzyskanie bardzo krótkiego parametru time-to-market.

Największą zaletą zbudowanego rozwiązania jest jego pełna transakcyjność, która pozwala na cofanie polisy do dowolnego momentu w czasie.