Generali Merkury 2

2013 - obecnie

Wyzwanie

Budowa systemu sprzedażowego o nowoczesnym interfejsie użytkownika, obniżającego koszty utrzymania oraz time to market. Wprowadzanie możliwości sprzedaży łączonej (cross-sell oraz up-sell).

Rozwiązanie

W celu zbudowania i pozostawienia w firmie Generali know-how na temat systemu, projekt od początku prowadzony był za pomocą mieszanego zespołu. Analitycy oraz kilku programistów pochodziło od Klienta natomiast kierownik projektu, architekt i większość zespołu programistycznego z firmy Decerto. Zarówno analiza jak i system powstawał iteracyjnie bez klasycznie wyodrębnionej fazy analizy i developmentu.

Takie podejście było możliwe dzięki zaangażowaniu product ownera, który pilnował kierunku w trakcie całego projektu, a także sprawnie wyznaczał priorytety w trakcie testów systemu. W kluczowej fazie projektu zaangażowanych było na raz 40 osób.

W kluczowej fazie
40 zaangażowanych osób

Sukces

W ciągu 12 miesięcy zbudowano system, który

  • przy wystawianiu polis opiera się o centralną bazę klientów,
  • przyśpiesza proces sprzedaży,
  • wspiera agenta w sprzedaży więcej niż jednego produktu jednocześnie,
  • ma niski koszt utrzymania i dalszego rozwoju,
  • jest wydajny i skalowalny zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie.