Online Sales Platform NN

2014 - 2015

Wyzwanie

Budowa platformy sprzedażowej dla ubezpieczeń Life, systemu sprzedażowego o nowoczesnym interfejsie użytkownika, bogatego funkcjonalnie oraz bazującego na elastycznym module konfiguracji produktów. Wykonanie modułu Analizy Potrzeb Osobistych, uruchomienie procesu nowej sprzedaży oraz procesu dokupień.

Rozwiązanie

Projekt składał się z trzech faz. W pierwszej zbudowaliśmy moduł APO (Analizy Potrzeb Osobistych). W okresie czteromiesięcznym przeprowadziliśmy błyskawiczną analizę wstępną, rozpoczęliśmy prace developerskie i równolegle prowadziliśmy analizę właściwą. Specyficzną cechą budowy narzędzia do badania potrzeb osobistych, było nieustanne przeprojektowywanie go z uwagi na kształt ankiety.

Narzędzie było innowacyjnym rozwiązaniem, dlatego każda nowa wersja oceniana była pod kątem biznesowym oraz technicznym. Aplikacja była oceniana zarówno pod kątem celów sprzedażowych, celów compliance, PRu, sprzedaży, jak i pod kątem User Experience. Dopiero kilkunasta kolejna wersja została uznana za ostateczną.

Podejście takie było możliwe dzięki oparciu APO na module ECS, który pozwolił na szybkie przeprojektowywanie ankiet. Istotny był też elastyczny model współpracy pomiędzy NN, a Decerto i skupieniu się na ostatecznym celu.

Kluczowe było zrozumienie
potrzeb różnych interesariuszy

W drugiej fazie projektu zbudowaliśmy pełny proces nowej sprzedaży produktów życiowych: kompleksowe ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne, ochronne lub czysto inwestycyjne.

Proces sprzedaży jest silnie skorelowany z Analizą Potrzeb, dzięki czemu podpowiada klientowi sugerowane umowy i sumy ubezpieczenia oraz ostrzega jeśli skonfigurowany produkt jest w sprzeczności z potrzebami klienta.

Charakterystyczną cechą systemu jest możliwość skalkulowania, oferowania klientowi i porównywaniu ze sobą kilku wariantów polisy jednocześnie. Inną cechą wyróżniającą aplikację jest bardzo rozbudowany moduł underwritingowy, przy pomocy którego Agent zbiera bardzo szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia klienta oraz jego hobby (ze szczegółowymi informacjami na temat specyfiki uprawiania określonych sportów).

  • Hyperon

    Hyperon to silnik tworzenia reguł biznesowych oraz zarządzania logiką biznesową

  • ECS

    Wysokowydajny system do przetwarzaniu procesów biznesowych

  • APO

    System do przedstawienia rekomendacji na podstawie Analizy Potrzeb Osobistych

Projekt powstał w metodyce Agile, gdzie w cyklu dwutygodniowym przeprojektowywaliśmy plan developerski, aby maksymalnie wykorzystać czas. Trzecia faza projektu objęła proces zmian na polisach, który pozwala automatycznie wczytać polisę i dokupić do niej nowe umowy, a także wykonać na niej wszystkie zmiany, na które pozwala OWU.

Cała logika produktowa, kalkulacja składki oraz konfiguracja została oparta o moduł MPP (obecnie Hyperon).

Sukces

W okresie 1,5 roku powstał system, który w momencie wdrażania jest najlepszym system w swojej klasie na rynku. System jest używany w sieci Agentów własnych, w multiagencjach oraz bankach. Jest gotowy do wykorzystania przez call-center.

Istotną cechą systemu jest jego nowoczesny wygląd oraz interfejs dopracowany pod kątem user experience.