eAgent Warta

2016.09 (do dzisiaj)

Wyzwanie

Budowa kompleksowej platformy, stanowiącej główne narzędzie pracy agentów ubezpieczeniowych. Oprócz sprzedaży ubezpieczeń życiowych i majątkowych, system powinien wspierać także obsługę posprzedażową polis, rozliczanie prowizji oraz raporty sprzedaży, ale i być platformą komunikacji z agentami i klientami. System wymaga zaprojektowania i implementacji skomplikowanej architektury, która będzie dodana do rozbudowanego już środowiska Warta. Projekt będzie miał miejsce w dużej korporacji i będzie w niego zaangażowane bardzo wiele departamentów biznesowych o różnych interesach. Będzie więc to również bardzo duże wyzwanie organizacyjne.

Rozwiązanie

Ze względu na skalę rozwiązania, projekt został podzielony na wiele etapów i kilka równoległych streamów pracujących nad poszczególnymi modułami systemu. Każdy z tych modułów był już wcześniej w naszym portfolio, więc doskonale wiedzieliśmy, jak należy do nich podejść, aby osiągnąć sukces. W tym celu powstało 5 zespołów po stronie Decerto, każdy z osobnym kierownikiem i liderem technicznym, a całość spinał jeden kierownik. Podobna struktura zespołowa została powołana u Zamawiającego. W sumie łącznie z osobami zaangażowanymi od strony Klienta, zespół liczył 150 osób.

Pierwszym krokiem realizacji systemu była analiza wymagań, która prowadzona była równolegle z pracami projektowymi nad UX (User Experience). W kolejnym kroku wyniki naszej pracy skonfrontowane zostały z odbiorcami tego rozwiązania, agentami ubezpieczeniowymi w oparciu o przygotowane dynamiczne makiety oddające docelowy UX projektowanego systemu. Przeprowadzone badania potwierdziły niektóre kierunki rozwoju systemu, a inne musiały zostać zrewidowane.

W kluczowej fazie zaangażowane
łącznie 150 osób.

Po rozpoczęciu prac developerskich sięgnęliśmy po wybrane elementy modelu Agile, które pozwoliły na dokładne monitorowanie rozwoju prac i częste konfrontowanie jej wyników z pozostałymi zespołami projektowymi, ale też z innymi członkami organizacji zamawiającego, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w codzienne zadania. Odbywało się to w formie miesięcznych prezentacji postępów realizacji systemu, w których aktywny udział brał Zarząd klienta, monitorując realizację strategicznych celów systemu. Dzięki temu cała organizacja miała świadomość na jakim etapie realizacji jest projekt i z jakimi problemami w danej chwili się mierzymy.

W rozwiązaniu wykorzystany został moduł Hyperon, dzięki czemu zmiany mogą wykonywać analitycy biznesowi, którzy np. w ciągu kilku minut są w stanie podjąć decyzję o włączeniu nowego parametru do taryfikacji, skonfigurowaniu jego miejsca na ekranie, a pobieraną wartość uwzględniając w obliczeniach składki.

 • Hyperon

  Hyperon to platforma dla biznesu do definiowania reguł biznesowych, zarządzania logiką biznesową oraz obsługującą taryfikację.

 • ODS

  Pośrednik pomiędzy eAgentem, a systemami klienta zapewniający nieprzerwaną pracę niezależnie od działania systemów backoffice.

 • UX

  Interfejs użytkownika zbudowany w oparciu o doświadczenie specjalistów i prowadzone badania z użytkownikami z różnych obszarów, sprzedaży bezpośredniej i back office.

Rollout

Rollout został wspólnie z Klientem zaplanowany w sposób maksymalnie przyjazny dla użytkowników końcowych i zapewniający ciągłość biznesową ich pracy. Po wdrożeniu nastąpił 6-miesięczny pilotaż z wybranymi grupami użytkowników, w czasie którego zespół na bieżąco monitorował prace użytkowników oraz zachowanie systemu. Efektem prac pilotażu były korekty funkcjonalności i stabilności systemu. Dzięki takiemu podejściu wszystkie błędy produkcyjne zostały wykryte na pierwszej, małej grupie użytkowników. Pierwsi użytkownicy z jednej strony wzięli na siebie ciężar pierwszych testów produkcyjnych, a z drugiej czuli się zaangażowani i proces tworzenia całego rozwiązania.Po zakończeniu pilotażu, nastąpił 4-miesięczny okres przejściowy, w trakcie, którego do pracy z systemem włączane były kolejne grupy użytkowników. Dzięki dużemu naciskowi na intuicyjność i UX aplikacji oraz ciągłą prace z użytkownikiem końcowym w trakcie jej projektowania, szkolenia użytkowników ograniczały się do niezbędnego minimum.

Obecnie z systemu korzysta już cała sieć sprzedaży i równocześnie z jego utrzymaniem, realizowane są kolejne fazy tego projektu. Fazy te realizują dodanie nowych funkcjonalności oraz sprzedaż i obsługę kolejnych produktów ubezpieczeniowych.

Sukces

W ciągu 16 miesięcy wdrożono następujące moduły rozwiązania:

 • Widok 360 - przeglądanie pełnych danych klienta (jego danych kontaktowych, polis, stanu opłacenia i szkodowość)
 • Moduły sprzedażowe - umożliwiające sprzedaż, odnowienia, underwriting i aneksowanie dwóch głównych produktów majątkowych i jednego życiowego
 • Moduł rozliczeń oraz raportowania sprzedaży,
 • Moduł komunikacji z użytkownikami i klientami
 • Rozwiązanie jest wysoko wydajne, z łatwą możliwością skalowania poprzez dodawanie i odejmowanie serwerów bez zatrzymywania aplikacji
 • Architektura kierunkowo gotowa jest na migrację do chmury.
 • System pozwala na szybkie wdrażanie zmian biznesowych bez konieczności angażowania programistów

Zarówno proces wdrożenia jak i samo rozwiązanie zostało wysoko ocenione przez końcowych użytkowników systemu – agentów ubezpieczeniowych (80% użytkowników oceniło pozytywnie system i proces jego rolloutu).