Poznaj nasze systemy
dla biznesu

Hyperon

Hyperon (dawniej MPP – Moduł Parametryczno-Produktowy) jest systemem, który dołączony do dowolnej architektury przejmuje na siebie konfigurację wszystkich procesów, algorytmów, obliczeń lub produktów finansowych. W instytucji finansowej pozwala na centralizację zarządzania produktami oraz na wykonanie symulacji finansowych. System ten doskonale sprawdzi się w każdym rozwiązaniu IT, które dzięki temu będzie prostsze w swojej konstrukcji oraz bardziej elastyczne.

 

Szybkie zmiany

W sektorze finansowym i ubezpieczeniowym biznes musi szybko, wręcz natychmiastowo, reagować na zmiany na rynku, których nie sposób przewidzieć podczas tworzenia oprogramowania.

Rozwiązaniem jest zarządzanie logiką biznesową w osobnej aplikacji, gdzie np. zmiany taryfy i algorytm, to kilka kliknięć, które zostaną od razu zaimplementowane w systemie, mimo że nie zostanie naniesiona żadna modyfikacja do kodu źródłowego. Dzięki temu proces wdrożenia zmiany skraca się z kilku tygodni do kilku sekund.

 

Parametry

Kluczem do zarządzania logiką biznesową, a tym samym konstrukcją produktów jest zdefiniowanie parametrów, które zawierają informacje np. o silniku cenowym lub taryfie. Pod słowem „parametr” może się kryć nie tylko pojedyncza wartości, lecz również złożona funkcja lub tabela danych liczących dziesiątki tysięcy rekordów, w której występują współzależności.

 

Bezpieczne środowisko

Hyperon zawiera historię wersji, więc w razie pomyłki można bezboleśnie przywrócić poprzednią wersję. Ponadto istnieje środowisko symulacji, dzięki któremu można lokalnie przetestować całą aplikacją z nową logiką biznesową, zanim zmiana będzie oficjalnie wprowadzona na produkcji.

 

Skonfiguruj dowolną logikę biznesową

Zastosowań Hyperona jest wiele, ale rekomendujemy jego użycie przede wszystkim, gdy mamy do czynienia z zaawansowaną logiką biznesową, która ulega ciągłym zmianom. W takiej sytuacji korzyści z systemu są najwyraźniej odczuwalne, ponieważ nie tylko szybkość zmian liczona w sekundach robi wrażenie, lecz również spadek kosztów związanych z utrzymaniem, a także ryzyko błędów w kodzie.

 

Modele użycia

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu obsługa systemu Hyperon nie jest zarezerwowana tylko dla programistów i pracowników IT. Zarządzanie parametrami oraz logiką może być z powodzeniem przeprowadzane przez użytkowników „biznesowych” odpowiedzialnych za konstrukcję produktów (np. przez aktuariuszy). Sposób definicji produktu może być oparty o tabele i skrypty, które oddają wzory matematyczne.

Oczywiście istnieje także możliwość dużo bardziej złożonych konfiguracji, gdzie w logice biznesowej mogą być zaszyte zaawansowane skrypty, kod źródłowy napisany w innych językach programowania w postaci pluginu, a także metoda komunikacji z innymi systemami w modelu „czarnej skrzynki” (np. poprzez web-service).

 

Przykładowe wykorzystanie

W branży ubezpieczeniowej Hyperon może być wykorzystany jako narzędzie, którego zadaniem jest:

 • Konstrukcja struktury produktu,
 • Taryfikacja produktowa – konfiguracja i obliczenia,
 • Symulacja polisy – definicja, obliczenia i prezentacja,
 • Konfiguracja dowolnego procesu,
 • Definicja i obliczenia rezerw.

 

Zalety systemu

Hyperon stawia na proste i szybkie zarządzanie złożoną logiką biznesową, co osiąga dzięki następującym cechom:

 • łatwość projektowania parametrów,
 • wygoda użycia parametryzacji w kodzie źródłowym,
 • izolacja procesu od konstrukcji parametru,
 • modyfikowanie wartości parametrów przy pomocy interfejsu użytkownika,
 • zmiana struktury parametrów
 • jednolity mechanizm jedna struktura w bazie danych,
 • testowanie i symulacje w bezpiecznym środowisku,
 • możliwość cache’owania wartości i tablic parametrów,
 • wysoka wydajność i optymalizacja silnika pod procesy masowe.

Największą wartością systemu Hyperon jest bardzo duża elastyczność oraz krótki time-to-market wdrażania nowych produktów, a także minimalny narzut na prace IT, w wielu przypadkach sprawdzony do zera.

Hyperon bardzo dobrze współpracuje z innymi systemami, ponieważ wszystkie konfiguracje oraz obliczenia są udostępniane w postaci usług i wtyczek systemom trzecim.

Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie systemu Hyperon.

Portal agenta

Wielomodułowy system dla agentów sprzedających produkty ubezpieczeniowe i finansowe. Aplikacja pozwala na elektroniczną rejestrację wniosków przy pomocy formularzy WWW. Wdrożenie rozwiązania pozwala zastąpić papierowe wnioski i druki ścisłego zarachowania, ale może być również narzędziem elektronicznej ewidencji. Wykorzystanie systemu skraca proces sprzedaży oraz poprawia jakość danych.

 

Sprzedaż

Moduł umożliwia sprzedaż następujących ubezpieczeń:

 • Komunikacyjnych (OC/AC),
 • Mieszkaniowych,
 • Innych majątkowych,
 • Życiowych,
 • Grupowych.

Na etapie wdrożenia konfigurujemy kroki w ścieżce sprzedażowej i definiujemy główny proces sprzedaży. Sam wygląd aplikacji może być dowolnie dostosowywany. Podczas projektowania zwracamy szczególną uwagę na ergonomię, UX i szybkość wypełniania. Poszczególne pola posiadają autowalidacje, a także opcjonalnie sugerowane wartości domyślne (w tym uzupełnianie pól dotyczących klienta na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu i PESEL-u klienta, co stanowi ogromną oszczędność czasu dla agenta).

Jesteśmy w stanie skonstruować dowolnie skomplikowany produkt ubezpieczeniowy lub finansowy, a następnie skutecznie zarządzać jego logiką biznesową, dzięki aplikacji Hyperon.

Ze względu na specyfikę pracy agenta, proces sprzedaży można w dowolnym momencie przerwać, a następnie go wznowić w dogodnym dla agenta momencie. Kalkulacje lub oferty są zapisywane, dzięki czemu można do nich wrócić i je ponownie edytować.

Podczas obliczania składki lub weryfikacji klienta portal potrafi się komunikować z zewnętrznymi systemami, dzięki czemu jeszcze na etapie sprzedaży można zweryfikować klienta. Cena produktu jest na bieżąco przeliczana (również na podstawie zewnętrznego silnika obliczeniowego dostarczonego przez Klienta).

Produkty mogą być konfigurowalne. Sprzedawca ma możliwość zaznaczania dodatków, modyfikowania wariantów lub wybrania jednej z kilku predefiniowanych propozycji. Ponadto system wspiera cross-sell kontekstowo oferując inne powiązane produkty (np. oferując zniżkę dla ubezpieczenia komunikacyjnego, gdy klient chce ubezpieczyć garaż podczas ubezpieczania mienia).

 

Analiza potrzeb klienta

Portal posiada silnik rekomendacji produktów na podstawie preferencji i danych demograficznych klienta. Sam proces uzupełniania danych odbywa się w atrakcyjnej wizualnie aplikacji, którą agent może uzupełnić razem z klientem np. na tablecie.

W ramach analizy potrzeb klienta można wkomponować wymagane prawnie pytania dotyczące produktów finansowych.

 

Widok 360 klienta

Agenci mogą łatwo zanalizować swoich klientów, dzięki widokowi 360, który zawiera szczegółowe dane o kliencie również w skondensowanej formie na stronie podsumowania. Na ekranie może znajdować się historia klienta, sprzedane polisy, a także alerty np. szkody na polisie lub zbliżający się okres wznowienia

 

Widok 360 agenta

System pozwala agentowi efektywniej pracować, dzięki kontekstowym i poglądowym podsumowaniom np. informuje o liczbie polis do wznowienia, rocznicach polis życiowych, nowych szkodach klientów, a także alarmuje agenta w przypadku braku płatności klientów.

Portal może także informować agenta o zbliżających się spotkaniach z klientami lub leadami.

 

Rozliczenia

Każdego agenta motywuje jego prowizja. W platformie agenta może sprawdzać ją regularnie i samodzielnie. Moduł rozliczeniowy daje także możliwość generowania e-faktur, dzięki czemu cała komunikacja agenta z centralą nt. rozliczeń będzie zapisana w systemie.

Portal może rozróżniać formy rozliczeniowe i modele współpracy z agentem, a także opiera się na systemie uprawnień, dzięki czemu w multiagencjach przełożeni mają dostęp do wszystkich rozliczeń, a poszczególny sprzedawcy jedynie do swoich.

 

Raporty sprzedażowe

Na poziomie centrali i kadry zarządzającej sprzedażą dostarczamy moduł analityczny prezentujący raporty sprzedażowe. Raporty są zagregowane, ale dają możliwość wejścia na poziom pojedynczego sprzedawcy. Ponadto moduł dysponuje zaawansowanymi filtrami zarówno do poziomu struktury, jak i poszczególnego produktu.

Wykresy i zakres danych są dostosowywane do procesów sprzedażowych i polityki raportowej.

 

Wznowienia

W ubezpieczeniach majątkowych kluczowe znaczenie dla biznesu ma coroczne przedłużenie ubezpieczenia. Dlatego system kładzie duży nacisk na wznowienia. Portal może wysyłać automatycznie maile i SMS-y do klienta. Ponadto agentowi są wyświetlane komunikaty o kończących się polisach i przypomnienia o kontakcie z klientem.

 

Obsługa posprzedażowa

Cesje, aneksy, wypowiedzenia – z perspektywy klienta pierwszym naturalnym kontaktem jest placówka, w której nabył ubezpieczenie lub produkt finansowy. Dlatego dostarczamy narzędzie do kompleksowej obsługi posprzedażowej agentowi. Dzięki temu agent może obsłużyć klienta bez konieczności angażowania pracowników HelpDesk, co może się przełożyć na oszczędności.

 

Rejestr szkód

Szczególnym przypadkiem obsługi posprzedażowej jest rejestracja szkody.

Raporty sprzedażowe

System wspiera efektywne zarządzanie sprzedażą poprzez prezentację szczegółowych raportów. Jest zasilany danymi, które są agregowane w systemie (np. każda polisa ma przypisaną składkę oraz sprzedawcę, który jest umiejscowiony w strukturze). Miliony rekordów surowych danych są przedstawiane w przystępnej postaci graficznej lub tabelarycznej. System umożliwia podgląd danych na wysokim poziomie oraz danych szczegółowych.

 

Dashboard menedżera

W wielopoziomowej strukturze sprzedaży można rozróżnić inne potrzeby raportowe dla Zarządu, inne dla kierownika oddziału, a jeszcze inne dla szeregowego pracownika. Dlatego w zależności od umiejscowienia w strukturze możemy prezentować różne widoki startowe, które koncentrują się na najważniejszych danych z perspektywy danego użytkownika (np. trendy sprzedaży strategicznego produktu, udział jednego produktu w całej sprzedaży, ranking najlepszych i najgorszych sprzedawców).

 

Ustalanie targetów sprzedażowych

Same dane bez kontekstu nie niosą wartości, dlatego w raportach sprzedażowych jest możliwość dodawania targetów sprzedażowych, dzięki czemu można śledzić poziom wykonania planu w czasie. W raportach dla branży ubezpieczeniowej dodatkowo prezentowana jest dynamika sprzedaży. Targety sprzedażowe ustalane ogólnie są domyślnie dziedziczone na niższe węzły struktury, które poszczególni kierownicy mogą dostosować do lokalnej specyfiki sprzedaży.

 

Prezentowane dane

W zależności od potrzeb Klienta można zdefiniować dowolne raporty na podstawie dostępnych danych. Na przykład:

 • Wyniki sprzedażowe w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/półrocznym/rocznym,
 • Wyniki sprzedażowe w podziale na produkty i grupy produktów,
 • Wyniki sprzedażowe w podziale na strukturę sprzedaży.

W ramach poszczególnych wykresów i tabel mogą być prezentowane następujące dane:

 • Wysokość składki / wartość sprzedaży pojedynczej transakcji,
 • Dynamika sprzedaży / zmiana wolumenu sprzedaży w odniesieniu do benchmarku,
 • Porównanie do poprzedniego okresu,
 • Porównanie do założonych planów,
 • Ranking dyrektorów / ranking najlepszych sprzedawców,
 • Liczba umów,
 • Podział na umowy nowe vs wznowione / współczynnik retencji,
 • Średnia wartość w sprzedaży w podziale na segmenty produktowe,
 • Rozkład, wariancja i odchylenia standardowe sprzedaży.

 

Zaawansowane filtry

Dane są prezentowane od ogółu do szczegółu. Na najwyższym poziomie są prezentowane dane strategiczne, zagregowane z milionów poszczególnych rekordów. Użytkownik ma jednak możliwość:

 • zagłębiać się niżej w strukturze,
 • zawężać widok tylko do jednego produktu (np. OC) lub linii produktowej,
 • a także wybierać okres danych.

Domyślnie użytkownik ma możliwość oglądać swoje dane oraz wszystkich swoich podwładnych (bezpośrednich oraz ich podwładnych itd.).

 

Inteligentne alerty

Raporty nie ograniczają się do pokazywania wykresów i rankingów. Czasami ważne zjawiska nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Dlatego algorytm przegląda i porównuje wyniki dla poszczególnych węzłów. Jeśli wynik za bardzo odbiega od normy (która podlega konfiguracji), wówczas wyświetlane są alerty (np. sprzedaż w regionie X spadła o 60% w stosunku do poprzedniego okresu).

Enterprise Campaign System

Enterprise Campaigns System to rozwiązanie stworzone z myślą o wysokowydajnym przetwarzaniu procesów biznesowych (tzw. work-flow). System obsługuje procesy, w których występuje zarówno interakcja z użytkownikiem (Human Tasks) jak i automatyczne kroki realizowane przez system (np. wysyłka wiadomości Email/SMS, rejestracja danych w zewnętrznym systemie itp.). Zarówno przebieg procesu, jak i wygląd ekranów na poszczególnych etapach procesu mogą być konfigurowalne z wykorzystaniem dostarczonego narzędzia (Edytor procesów), które może być obsługiwane zarówno przez pracowników IT, jak i przeszkolonych użytkowników biznesowych. Wiele zmian w definicji przebiegu procesu oraz na ekranach może być wykonywana bez zmian w kodzie i konieczności wdrażania nowej wersji aplikacji.

 

Łatwe tworzenie procesów

Użytkownicy biznesowi mogą konfigurować przepływ procesów bez ingerencji działu IT, dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Narzędzie daje również możliwość samodzielnego budowania ekranów wyświetlanych w ramach przebiegu procesu. Ekrany te składają się z komponentów, które można dowolnie układać za pomocą drag & drop.

Każdy komponent może podlegać zaawansowanej konfiguracji, która pozwala na implementację bardziej złożonych interakcji.

 

Przykładowe wykorzystanie

Przykładowe procesy biznesowe, które mogą zostać zrealizowane przy wsparciu Enterprise Campaigns System, to:

 • kampanie sprzedażowe (cross-sellingowe, up-sellingowe itp.),
 • obsługa wznowień,
 • obsługa zapytań i zleceń klienta typu self-service,
 • procesy likwidacji szkód,
 • generowanie leadów,
 • kampanie marketingowe pozwalające na wielokrokową komunikację,
 • kampanie inboundowe,
 • kampanie outboundowe.

 

Komunikacja z klientem

Ponieważ ECS może być wykorzystywany jako narzędzie do kampanii leadowych, system wspiera różne formy komunikacji z klientem, w tym wysyłanie automatycznie lub ręcznie wiadomości poprzez Email, SMS, a opcjonalnie istnieje możliwość rozszerzenia o inne kanały takie jak MMS, Facebook, Twitter, inne.

Zdefiniowany przebieg procesu może wymagać na sprzedawcy wykonanie bezpośredniej formy kontaktu takich jak:

 • Telefon,
 • Spotkanie osobiste.

 

Wykorzystanie w sprzedaży

Innym szczególnym procesem workflow jest sprzedaż np. produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Ścieżkę sprzedaży można zdefiniować jako proces o wielu scenariuszach. W takim przypadku definicja produktu oraz jego parametryzacja powinna być umieszczona w zewnętrznym rozwiązaniu (np. Hyperon lub własnym systemie klienta).

ECS umożliwia integrację z innymi systemami np. z Hyperonem, dzięki czemu może komunikować się w celu pozyskania informacji zwrotnych np. wartość składki lub zakres ubezpieczenia. Dzięki temu logika biznesowa znajduje się w dedykowanym do tego celu rozwiązaniu.

Takie podejście może być sensowne w przypadku, gdy istnieje potrzeba szybkiego tworzenia nowych produktów o podobnej ścieżce sprzedażowej (wówczas możemy rozpocząć pracę nad nową ścieżką od sklonowania innej), a sama złożoność ścieżki sprzedażowej nie jest skomplikowana. W przypadku bardziej skomplikowanych konstrukcji ścieżki sprzedażowej, rekomendujemy budowę dedykowanego Front-endu sprzedażowego w oparciu o inne produkty Decerto.

 

Architektura

ECS ma otwartą modułową architekturę, która pozwala na bardzo szybkie reagowanie na nowe potrzeby funkcjonalne. Oznacza to łatwe dodanie przez developera dodatkowego adaptera do systemu zewnętrznego, który może być potem wykorzystywany przez użytkownika biznesowego do pobierania danych z systemu zewnętrznego lub do rejestracji wprowadzonych w ECS danych do zewnętrznego systemu.

Rozwiązanie jest też skalowalne co oznacza, że w przypadku zwiększenia skali wykorzystania systemu, można łatwo rozbudować o dodanie kolejnych serwerów zwiększając wydajność przetwarzania.

Life Individual

Kompleksowy system do rejestracji i administracji polis w ramach ubezpieczeń na życie, zarówno klasycznych ochronnych jak i z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Cechuje go wysoka wydajność, elastyczność, automatyzacja procesów oraz bardzo szerokie spektrum funkcjonalności. Oparty jest o lekkie, nowoczesne technologie, przez co jest przyjazny programistom, a właściwa architektura pozwala na łatwą rozbudowę systemu o nowe funkcjonalności i obsługę nowych produktów.

 

Wielomodułowa architektura

System zawiera następujące moduły:

 • Moduł konfiguracji produktów i parametrów,
 • Moduł zarządzania uprawnieniami,
 • Baza klientów,
 • Baza agentów,
 • Rejestrator wniosków,
 • Procesor polisowy,
 • Moduł finansowo - księgowy, w tym Księga Pomocnicza,
 • Interfejs użytkownika.

Dzięki powyższym modułom system umożliwia wydajną obsługę wielu operacji biznesowych, w tym:

Obsługa nowych umów:

 • Rejestracja wniosku,
 • Kalkulacja składki,
 • Underwriting medyczny i ocena wniosku,
 • Zawarcie umowy.

Obsługa istniejącej umowy:

 • Zmiany warunków umowy,
 • Zmiany danych osobowych,
 • Naliczanie należności,
 • Opłacenia, rozliczanie wpłat,
 • Historia polisy,
 • Odwrócenia stanu polisy,
 • Indeksacja składki,
 • Proces rocznicowy,
 • Przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe,
 • Zawieszenie opłacania składek,
 • Przejęcie opłacania składek,
 • Obsługa zaległości, w tym rozwiązanie umowy,
 • Zakończenie umowy,
 • Naliczanie wartości polisy, wartości wykupu,
 • Zwrot składki,
 • Obsługa wypłat, nadpłat.

Obsługa operacji związanych z UFK:

 • Alokacje składek inwestycyjnych: podstawowych, dodatkowych, doraźnych,
 • Zmiana alokacji,
 • Zakup i umarzanie jednostek funduszy,
 • Transfery środków pomiędzy polisami,
 • Przeniesienia (switch) środków pomiędzy funduszami,
 • Wykupy całkowite i częściowe,
 • Obsługa funduszy, grup, portfeli funduszy itp.,
 • Udział w zysku,
 • Pobieranie opłat administracyjnych i innych,
 • Obsługa IKE, IKZE.

Obsługa ogólna procesów:

 • Zarządzanie wyciągami bankowymi,
 • Direct Debit,
 • Zarządzanie cenami funduszy,
 • Obsługa wielowalutowa,
 • Obsługa matryc księgowych,
 • Generowanie not księgowych,
 • Day End,
 • Raporty księgowe i biznesowe,
 • Importy plików,
 • Wydruki dokumentacji (masowe i jednorazowe),
 • Interfejsy do systemów zewnętrznych.

 

Rejestracja wniosków

System może być zintegrowany z wieloma systemami sprzedażowymi w tym samym czasie (np. portalem agenta, systemami dla telemarketingu) oraz równocześnie daje możliwość wprowadzenia polisy ręcznie (np. sprzedaż z wykorzystaniem wniosków papierowych).

W ramach manualnej rejestracji polisy wykonywane są następujące kroki:

 • Skonfigurowanie produktu,
 • Wprowadzenie danych klienta,
 • Kalkulacja składki,
 • Ankieta medyczna i oświadczenia,
 • Dodanie wymaganych załączników,
 • Podsumowanie i wysłanie do systemu polisowego.

 

Baza klientów

System posiada oddzielny moduł stanowiący bazę klientów z zaimplementowanymi wszelkimi walidacjami niezbędnymi do zachowania prawidłowości masek danych oraz nie duplikowaniem rekordów już istniejących. Rejestr złożony z wielu tabel pozwala na zachowywanie danych osobowych, adresów i ich typów (zamieszkania, zameldowania, korespondencyjny), zgód marketingowych klienta, złożonych oświadczeń. Baza dopuszcza też nadawanie różnych flag lub cech klienta (np. VIP, kategorie zaszeregowania itp.)

System posiada zaawansowane techniki wyszukiwania klientów w rejestrze oraz ich filtrowania i raportowania.

 

Baza agentów

W systemie jest dostępny zbiór wszystkich pośredników ubezpieczeniowych, ich danych osobowych, kontaktowych, zaszeregowania w strukturze sieci sprzedaży, uprawnieniami oraz kompetencjami. Rejestr pozwala na cykliczną aktualizację danych o posiadanych licencjach na podstawie informacji z KNF.

Dzięki zawartej informacji o strukturze i podległościach, rejestr jest pomocny w zarządzaniu zakresem udostępnianych informacji poszczególnym jednostkom terenowym a także w procesach naliczania i rozliczania prowizji.

System posiada zaawansowane techniki wyszukiwania pośredników w rejestrze oraz ich filtrowania i raportowania.

 

Operacje automatyczne i manualne

System zakłada możliwość dokonania wielu czynności na polisie. Wszystkie operacje dzielą się na:

 • automatyczne - wykonywane na zakończenie dnia w procesie Day End,
 • manualne - tworzone na podstawie dyspozycji ręcznych.

Przy wolumenie do miliona polis proces DayEnd wykonuje się poniżej 4 godzin. Polisy w zakończeniu dnia przetwarzane są sekwencyjnie, co nie powoduje blokady pracy z polisami na czas trwania Day End. Właściwość ta ma duże znaczenie dla użytkowników np. przeglądając dane polisy, dane klientów, szczegóły operacji na polisie, historię, dane pośredników, ekrany dyspozycji zmian i tym podobne.

Przykładowe procesy automatyczne:

 • generacja i wysyłka listów,
 • inkaso,
 • indeksacja,
 • naliczenie należności,
 • opłacenie polisy,
 • zakup jednostek,
 • pobranie opłat (wiele typów),
 • obsługa zaległości,
 • przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe,
 • przejęcie opłacania składek,
 • naliczenie udziału w zysku,
 • liczenie i generacja rezerw aktuarialnych,
 • odwracanie polisy, ponowne procesowanie,
 • upadek polisy.

Pewnym szczególnym rodzajem operacji automatycznych jest procesowanie polisy na podstawie wcześniej skonfigurowanych reguł np. akceptacja polisy lub skierowanie do underwritingu ręcznego na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie medycznej.

Przykładowe procesy manualne:

 • wydruki ręczne,
 • pozarocznicowa zmiana zakresu ubezpieczenia,
 • zmiana składki/sumy ubezpieczenia,
 • zmiana danych osobowych,
 • zarządzenie uposażonymi,
 • operacje na funduszach (np. switch, transfer jednostek, zmiana portfela),
 • wypłata środków,
 • zarządzenie nieprzyporządkowanym inkasem,
 • zlecenie zwrotu składki,
 • wznowienie polisy,
 • rejestracja pożyczek/cesji.

System daje pełną kontrolę nad polisą.

 

Procesor polisowy

Jedną z największych zalet systemu jest istnienie procesora polisowego, dzięki któremu w prosty sposób można zarządzać zarówno odkładaniem historii każdej dyspozycji jak i bezproblemowo odwracać polisę do każdej daty w przeszłości, o ile zachodzi uzasadniona konieczność np. naprawienia błędnie zarejestrowanej dyspozycji.

Procesor jest tak skonstruowany, że każda wykonywana akcja, każda operacja, zmiana na polisie, ma postać tzw. eventu (wydarzenia). Dzięki temu historia życia polisy to lista chronologicznie ułożonych eventów. W systemie istnieje kilkaset typów eventów, ale wszystkie posiadają: status (oczekujący, wykonany, anulowany, błąd) oraz datę efektywną wykonania.

Dzięki temu architektura przetwarzania polis jest przejrzysta, łatwo dodawać można kolejne akcje, a cofanie polisy w czasie i ponowne przetwarzanie jest bardzo intuicyjne.

Każdy event posiada swój łańcuch przyczynowo skutkowy. Np. operacją macierzystą jest odebranie wpłaty klienta. Jej konsekwencją jest próba opłacenia polisy, a poprawne przetworzenie tej operacji wygeneruje event zakupu jednostek uczestnictwa i pobranie opłaty. W ten sposób budowane są procesy w systemie.

 

Historia polisy i mechanizm cofania w czasie

System przechowuje pełną historię zmian polisy i użytkownik jest w stanie wyświetlić stan polisy na konkretny dzień w przeszłości (wraz z wartością polisy oraz zakresem ubezpieczenia).

System pozwala operatorowi na cofnięcie się w czasie do dowolnej chwili i cyklu życia polisy, co uruchamia następującą sekwencję:

 • wskazanie do której daty użytkownik chce cofnąć polisę,
 • automatyczne przetworzenie polisy i stan na zadaną datę,
 • weryfikacja lub zmiana na polisie,
 • ponowne - automatyczne - przetworzenie do daty dzisiejszej.

Funkcjonalność ta jest bardzo wygodna dla użytkownika, w pełni zautomatyzowana i przede wszystkim zapewnia pełną spójność i poprawność. Przy pomocy skryptu istnieje możliwość przetwarzania masowego polis w czasie.

Wraz z mechanizmem odwracania możliwa jest operacja symulowanego odwrócenia polisy, która pozwala na wirtualne odwrócenie i dokonanie poprawek w operacjach na polisie w celu sprawdzenia, czy to faktycznie był błąd, którego szukamy. Ma to tę zaletę, że nie powoduje od razu odwracania księgowań i raportowania do księgi pomocniczej.

 

Moduł księgowo - finansowy

System umożliwia zdefiniowanie i korzystanie z różnych rodzajów operacji księgowych. Zakłada się, że wszystkie operacje księgowe są efektem wykonania poszczególnych eventów na polisie, przy czym może być tak, że jeden event generuje wiele operacji księgowych. Wszystkie operacje księgowe wysyłane są do Księgi Pomocniczej, gdzie w cyklu dziennym lub miesięcznym są przetwarzane na poszczególne konta księgowe. System na podstawie konfigurowalnych matryc księgowych dokonuje dekretacji operacji biznesowych na poszczególne konta księgowe. Pozycje na kontach księgowych są agregowane i cyklicznie w postaci wygenerowanej noty wysyłane do systemu księgowego.

Moduł finansowy pozwala ponadto na zarządzanie wyciągami bankowymi, rozksięgowaniem wpłat na poszczególne konta polis, przeksięgowania wolnych środków pomiędzy polisami, zarządzanie nieprzyporządkowanym inkasem. Możliwa w nim jest również obsługa pobrania należności z konta klienta (direct debit) za jego uprzednią zgodą oraz generowanie zleceń wypłat środków na wskazane konto (nadpłaty, zwroty, nienależne inkaso itp.).

 

Moduł uprawnień

System zawiera reguły dostępu oparte na rolach i grantach nadające prawo do widoczności/edycji/ zmian poszczególnych danych, ekranów lub procesów.

Moduł może służyć do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami (dodawanie użytkowników, zmiana ich danych, aktywacja i dezaktywacja kont, reguły sterujące hasłami i ich czasem obowiązywania itp.).

 

Dostosowanie wyglądu

Wygląd i styl ekranów może zostać dostosowany do dowolnego projektu oraz stylu. Interfejs użytkownika to strony HTML, które można modyfikować (zmiana wyglądu nie musi ograniczać się do modyfikacji CSS).

Life Group

Kompleksowy system do ofertowania, rejestracji i obsługi polis w ramach grupowych ubezpieczeń na życie, zarówno klasycznych ochronnych jak i z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w tym pracowniczych programów emerytalnych. Cechuje go wysoka wydajność, elastyczność, automatyzacja procesów oraz bardzo szerokie spektrum funkcjonalności. Oparty jest o lekkie, nowoczesne technologie, przez co jest przyjazny programistom, a właściwa architektura pozwala na łatwą rozbudowę systemu o nowe funkcjonalności i obsługę nowych produktów.

 

Wielomodułowa architektura

System zawiera następujące moduły:

 • Moduł konfiguracji produktów i parametrów,
 • Moduł zarządzania uprawnieniami,
 • Baza klientów,
 • Baza agentów,
 • Moduł ofertowy,
 • Procesor polisowy,
 • Moduł finansowo - księgowy, w tym Księga Pomocnicza,
 • Interfejs użytkownika,
 • Moduł raportowy,
 • Moduł importów/

Dzięki powyższym modułom system umożliwia wydajną obsługę wielu operacji biznesowych, w tym:

Obsługa kalkulacji:

 • Kalkulacja na bazie danych szacunkowych, przedziałowych, dokładnych,
 • Uwzględnienie narzutów na składkę: (loadingi),
 • Zarządzanie odstępstwami od ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Definiowanie okresów karencji,
 • Obsługa reasekuracji,
 • Uwzględnienie limitów partycypacji,
 • Uwzględnienie limitów automatycznej akceptacji,
 • Uwzględnienie reasekuracyjnych,
 • Wielostopniowy proces akceptacji kalkulacji,
 • Proces zależy od poziomów kompentencji.

Obsługa nowych umów:

 • Rejestracja wniosku w oparciu o kalkulację stworzoną w module ofertowym,
 • Definiowanie schematu grupy, podgrup,
 • Wprowadzanie danych osób ubezpieczonych oraz definiowanie ubezpieczającego,
 • Underwriting medyczny i kwalifikacja osób przystępujących,
 • Definiowanie tabel prowizyjnych dla danej polisy,
 • Zawarcie umowy.

Obsługa istniejącej umowy grupowej:

 • Proces rekwotacji,
 • Obsługa holdingów,
 • Zmiana warunków umowy,
 • Zmiana danych osobowych osób ubezpieczonych,
 • Obsługa przystąpień i wystąpień ubezpieczonych,
 • Zmiany dotyczące ubezpieczonych: przynależności do podgrup, pensji itp.,
 • Naliczanie należności za grupę, podgrupę ,
 • Opłacenia, rozliczanie wpłat w tym indywidualizacja opłaceń,
 • Historia polisy, certyfikatów,
 • Odwrócenia stanu polisy/certyfikatu,
 • Obsługa procesu rocznicowego,
 • Zawieszenie opłacania składek,
 • Obsługa zaległości, w tym rozwiązanie umowy,
 • Zakończenie umowy,
 • Naliczanie wartości polisy, wartości wykupu,
 • Zwroty i przeksięgowania składek,
 • Obsługa wypłat, nadpłat.

Obsługa operacji związanych z UFK na kontach osób ubezpieczonych:

 • Alokacje składek inwestycyjnych: podstawowych, dodatkowych, doraźnych,
 • Zmiana alokacji,
 • Zakup i umarzanie jednostek funduszy,
 • Transfery środków pomiędzy polisami,
 • Przeniesienia (switch) środków pomiędzy funduszami,
 • Wykupy całkowite i częściowe,
 • Obsługa funduszy, grup, portfeli funduszy itp.,
 • Udział w zysku,
 • Pobieranie opłat administracyjnych i innych ,
 • Obsługa IKE, IKZE,

Obsługa ogólna procesów:

 • Importy plików, w tym aktualizacja stanu i danych grupy,
 • Zarządzanie wyciągami bankowymi,
 • Zarządzanie cenami funduszy,
 • Obsługa wielowalutowa,
 • Obsługa matryc księgowych,
 • Generowanie not księgowych,
 • Day End,
 • Raporty księgowe i biznesowe,
 • Wydruki dokumentacji (masowe i jednorazowe),
 • Interfejsy do systemów zewnętrznych.

 

Moduł ofertowy i zawarcie umowy

Moduł ofertowy pozwala na przygotowanie kompleksowej oferty ubezpieczenia grupowego dla najbardziej wymagającego klienta. Moduł zapewnia możliwość stworzenia oferty w wielu wariantach, zarówno na poziomie grupy, podgrupy czy pakietu.

Schemat oferty zakłada podział grupy osób ubezpieczanych na podgrupy wg kwalifikacji narzuconej przez klienta. Dalej w ramach warunków ustalanych dla danej podgrupy osób istnieje możliwość przygotowania pakietów składających się ze wskazanych ryzyk ubezpieczeniowych. Łączenie ryzyk w pakiety posiada wiele zalet dla obu stron, między innymi daje możliwość dywersyfikacji ryzyka dla ubezpieczyciela, zaś ubezpieczającemu umożliwia budowanie oferty z przygotowanych „cegiełek” dając prawo decydowania o ich zakupie poszczególnym ubezpieczonym. System ponadto umożliwia definiowanie krotności z jaką dany pakiet można wykupić w ramach danej podgrupy, co podnosi walory oferty i sprawia że ma ona zindywdiualizowany charakter pomimo swej grupowej struktury. Odpowiada to charakterowi grupowych ubezpieczeń na życie zawieranych de facto w systemie B2B2C.

Uwzględnienie w module ofertowym możliwości definiowania odstępstw lub zmian w stosunku do ogólnych warunków ubezpieczenia i oferowania niniejszych odstępstw w zależności od posiadanych kompetencji użytkownika, daje ubezpieczycielowi przewagę w sprawnym przygotowywaniu ofert dla wymagających klientów z sektora B2B. Dostosowanie oferty do potrzeb klienta w zakresie karencji, sparametryzowanie wielu dostępnych warunków opcji dodatkowych (np. minimalnej liczby dni pobytu w szpitalu) powoduje, że za każdym razem ofertę można uszyć na miarę, co jednocześnie nie wydłuża okresu jej przygotowania.

Moduł ofertowy uwzględnia ponadto możliwość skorzystania z predefiniowanych programów reasekuracyjnych (w różnych modelach) wraz z uwzględnieniem ich stawek przy kalkulacji składki, co bardzo często daje szersze możliwości zakresu proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Kalkulacja może być oparta o stałe kwotowe sumy ubezpieczenia i składki, jak też mogą one być uzależnione od jakiejś podstawy naliczania np. pensji, wysokości kredytu, raty kredytowej itp.

System do obsługi polis grupowych może być zintegrowany z wieloma systemami sprzedażowymi w tym samym czasie (np. modułem ofertowym, portalem sprzedażowym, portalem dla administratora, systemami dla telemarketingu) oraz równocześnie daje możliwość wprowadzenia polisy ręcznie (np. sprzedaż z wykorzystaniem wniosków papierowych).

 

Baza klientów

System posiada oddzielny moduł stanowiący bazę klientów z zaimplementowanymi wszelkimi walidacjami niezbędnymi do zachowania prawidłowości masek danych oraz nie duplikowania rekordów już istniejących. Rejestr złożony z wielu tabel pozwala na zachowywanie danych osobowych zarówno ubezpieczającego jak i ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych, ich adresów wraz z typem (zamieszkania, zameldowania, korespondencyjny), zgód marketingowych klienta, złożonych oświadczeń itp. Rejestr dopuszcza też rejestrację różnych flag lub cech klienta (np. oznakowanie typu VIP, kategorie zaszeregowania itp.).

Ponadto wyodrębniono w systemie dane dotyczące klienta wynikające z jego przynależności do danej polisy (tzw. dane członkowskie) takie jak np. pensja, przynależność do podgrupy, wykupiona krotność danego pakietu itp.

System posiada zaawansowane techniki wyszukiwania klientów w rejestrze oraz ich filtrowania i raportowania.

 

Baza agentów

W systemie jest dostępny rejestr wszystkich pośredników ubezpieczeniowych, ich danych osobowych, kontaktowych, zaszeregowania w strukturze sieci sprzedaży, wraz z posiadanymi przez nich uprawnieniami oraz kompetencjami. Rejestr pozwala na cykliczną aktualizację danych o posiadanych licencjach na podstawie informacji z KNF.

Dzięki zawartej informacji o strukturze i podległościach, rejestr jest pomocny w zarządzaniu zakresem udostępnianych informacji poszczególnym jednostkom terenowym a także w procesach naliczania i rozliczania prowizji.

System posiada zaawansowane techniki wyszukiwania pośredników w rejestrze oraz ich filtrowania i raportowania.

 

Operacje automatyczne i manualne

System zakłada możliwość dokonania wielu czynności na polisie. Wszystkie operacje dzielą się na:

 • automatyczne - wykonywane na zakończenie dnia w procesie Day End,
 • manualne - tworzone na podstawie dyspozycji ręcznych.

Przy wolumenie do miliona polis proces DayEnd wykonuje się poniżej 4 godzin. Polisy w zakończeniu dnia przetwarzane są sekwencyjnie, co nie powoduje blokady pracy z polisami na czas trwania Day End. Właściwość ta ma duże znaczenie dla użytkowników np. przeglądając dane polisy, dane klientów, szczegóły operacji na polisie, historię, dane pośredników, ekrany dyspozycji zmian i tym podobne.

Przykładowe procesy automatyczne:

 • generacja i wysyłka listów,
 • rekwotacja,
 • inkaso,
 • importy danych,
 • naliczenie należności,
 • opłacenie polisy,
 • zakup jednostek,
 • pobranie opłat (wiele typów),
 • obsługa zaległości,
 • naliczenie udziału w zysku,
 • liczenie i generacja rezerw aktuarialnych,
 • odwracanie polisy, ponowne procesowanie,
 • proces rocznicowy.

Przykładowe procesy manualne:

 • wydruki ręczne,
 • pozarocznicowa zmiana zakresu ubezpieczenia,
 • zmiana składki/sumy ubezpieczenia,
 • zmiana danych osobowych,
 • zarządzenie uposażonymi,
 • operacje na funduszach (np. switch, transfer jednostek, zmiana portfela),
 • wypłata środków,
 • zarządzenie nieprzyporządkowanym inkasem,
 • zlecenie zwrotu składki,
 • wznowienie polisy,
 • rejestracja pożyczek/cesji.

System daje pełną kontrolę nad polisą.

 

Procesor polisowy

Jedną z największych zalet systemu jest istnienie procesora polisowego, dzięki któremu w prosty sposób można zarządzać zarówno odkładaniem historii każdej dyspozycji jak i bezproblemowo odwracać polisę do każdej daty w przeszłości, o ile zachodzi uzasadniona konieczność np. naprawienia błędnie zarejestrowanej dyspozycji.

Procesor jest tak skonstruowany, że każda wykonywana akcja, każda operacja, zmiana na polisie, ma postać tzw. eventu (wydarzenia). Dzięki temu historia życia polisy to lista chronologicznie ułożonych eventów. W systemie istnieje kilkaset typów eventów, ale wszystkie posiadają: status (oczekujący, wykonany, anulowany, błąd) oraz datę efektywną wykonania.

Dzięki temu architektura przetwarzania polis jest przejrzysta, łatwo dodawać można kolejne akcje, a cofanie polisy w czasie i ponowne przetwarzanie jest bardzo intuicyjne.

Każdy event posiada swój łańcuch przyczynowo skutkowy. Np. operacją macierzystą jest odebranie wpłaty klienta. Jej konsekwencją jest próba opłacenia polisy, a poprawne przetworzenie tej operacji wygeneruje event zakupu jednostek uczestnictwa i pobranie opłaty. W ten sposób budowane są procesy w systemie.

 

Historia polisy i mechanizm cofania w czasie

System przechowuje pełną historię zmian polisy i użytkownik jest w stanie wyświetlić stan polisy na konkretny dzień w przeszłości (wraz z wartością polisy oraz zakresem ubezpieczenia).

System pozwala operatorowi na cofnięcie się w czasie do dowolnej chwili i cyklu życia polisy, co uruchamia następującą sekwencję:

 • wskazanie do której daty użytkownik chce cofnąć polisę,
 • automatyczne przetworzenie polisy i stan na zadaną datę,
 • weryfikacja lub zmiana na polisie,
 • ponowne - automatyczne - przetworzenie do daty dzisiejszej.

Funkcjonalność ta jest bardzo wygodna dla użytkownika, w pełni zautomatyzowana i przede wszystkim zapewnia pełną spójność i poprawność. Przy pomocy skryptu istnieje możliwość przetwarzania masowego polis w czasie.

Wraz z mechanizmem odwracania możliwa jest operacja symulowanego odwrócenia polisy, która pozwala na wirtualne odwrócenie i dokonanie poprawek w operacjach na polisie w celu sprawdzenia, czy to faktycznie był błąd, którego szukamy. Ma to tę zaletę, że nie powoduje od razu odwracania księgowań i raportowania do księgi pomocniczej.

Opisany powyżej mechanizm stosuje się nie tylko do polisy, ale również pojedynczego certyfikatu stworzonego dla pojedynczego ubezpieczonego.

 

Moduł księgowo - finansowy

System umożliwia zdefiniowanie i korzystanie z różnych rodzajów operacji księgowych. Zakłada się, że wszystkie operacje księgowe są efektem wykonania poszczególnych eventów na polisie, przy czym może być tak, że jeden event generuje wiele operacji księgowych. Wszystkie operacje księgowe wysyłane są do Księgi Pomocniczej, gdzie w cyklu dziennym lub miesięcznym są przetwarzane na poszczególne konta księgowe. System na podstawie konfigurowalnych matryc księgowych dokonuje dekretacji operacji biznesowych na poszczególne konta księgowe. Pozycje na kontach księgowych są agregowane i cyklicznie w postaci wygenerowanej noty wysyłane do systemu księgowego.

Moduł finansowy pozwala ponadto na zarządzanie wyciągami bankowymi, rozksięgowaniem wpłat na poszczególne konta polis, przeksięgowania wolnych środków pomiędzy polisami, zarządzanie nieprzyporządkowanym inkasem. Możliwa w nim jest również obsługa pobrania należności z konta klienta (direct debit) za jego uprzednią zgodą oraz generowanie zleceń wypłat środków na wskazane konto (nadpłaty, zwroty, nienależne inkaso itp.).

 

Moduł raportowy

System wyposażony jest w moduł raportowy pozwalający na generowanie predefiniowanych raportów zawierających informacje o wnioskach, polisach lub operacjach biznesowych lub księgowych w wybranych zakresie parametrów np. raport niezaksięgowanego inkasa, raport nadpłat, raport polis nieaktywnych, raport certyfikatów na danej polisie itp. Przez raport rozumie się wygenerowanie pliku o określonym formacie zawierającego zagregowane i przefiltrowane pozycje. Raport ma formę pliku CSV lub tabeli w pliku XLSX.

 

Moduł importowy

W systemie istnieje możliwość zasilania danych poprzez importy plików, głównie CSV. Schemat danych zawartych w plikach może być dowolnie ustawiany i modyfikowany. Import pozwala m.in. masowo modyfikować dane członkowskie osób ubezpieczonych w ramach danej polisy lub masowo zlecić wykonanie dyspozycji danego typu na pojedynczych certyfikatach.

 

Moduł uprawnień

System zawiera reguły dostępu oparte na rolach i grantach nadające prawo do widoczności/edycji/ zmian poszczególnych danych, ekranów lub procesów.

Moduł może służyć do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami (dodawanie użytkowników, zmiana ich danych, aktywacja i dezaktywacja kont, reguły sterujące hasłami i ich czasem obowiązywania itp.).

 

Dostosowanie wyglądu

Wygląd i styl ekranów może zostać dostosowany do dowolnego projektu oraz stylu. Interfejs użytkownika to strony HTML, które można modyfikować (zmiana wyglądu nie musi ograniczać się do modyfikacji CSS).

Kampanie leadowe

Rozwiązanie wspiera proces efektywnej obsługi leadów, w celu wypracowania sprzedaży. Począwszy od sposobu dystrybucji leadów do poszczególnych sprzedawców, poprzez zapisywania historii kontaktu i sugestii dalszych działań, kończąc na raportowaniu sprzedaży dla kierowników zespołu.

 

Łatwe tworzenie kampanii

Użytkownicy biznesowi mogą łatwo tworzyć nowe kampanie leadowe, dzięki intuicyjnemu interfejsowi. Kampanie tworzone w odrębnych systemach CRM mogą być importowane razem z leadami.

 

Procesowanie leada

Lead może należeć do różnych rodzajów kampanii (np. przychodzące, wychodzące i wznowieniowe), co może determinować jakie dane będzie zawierać. Każdy lead ma datę ważności.

Operacje na leadach są rejestrowane w systemie i w zależności od efektu kontaktu leady mogą otrzymywać różne statusy, które implikują inne sugestie akcji do wykonania.

Procesowanie leada jest raportowane do przełożonego sprzedawcy, dzięki czemu może on nadzorować pracę swojego zespołu.

Każdy lead zawiera historię, dlatego można łatwo kontynuować kontakt, nawet w przypadku zmiany sprzedawcy.

 

Komunikacja z klientem

Rozwiązanie wspiera różne formy komunikacji z klientem, w tym wysyłanie automatycznie lub ręcznie wiadomości poprzez:

 • Email,
 • SMS,
 • USSD,
 • MMS,
 • Facebook,
 • Twitter.

Workflow uwzględnia także statusy, które zachęcają i przypominają sprzedawcy o takich formach kontaktu bezpośredniego, jak:

 • Telefon,
 • Spotkanie osobiste.

 

Kalendarz

Ważnym elementem systemu jest kalendarz zintegrowany z działaniami na leadach. Pokazuje najbliższe spotkania, telefony do wykonania, a także historię dotychczasowych kontaktów.

 

Raporty

Ile leadów zakończyło się finalizacją i jaka była wartość sprzedaży? Który sprzedawca jest najlepszy, a który wymaga dodatkowej motywacji? Na te pytania odpowiada moduł raportów, który pozwala na bardziej efektywną kontrolę zespołu sprzedażowego.

Zapytaj o ofertę

Nasz zespół przeanalizuje Twoje zapytanie i odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Skontaktuj się